facebook
Các ngành nghề hàng đầu

Việc làm lập trình php, ở Bình Dương

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 việc làm

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Lập Trình Php Hết hạn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG SINBAD

1. Lập trình .NET, JavaScript, HTML, CSS, Webservice, WCF, CSDL MSSQL Server2. Xây dựng và phát triển các phần mềm trên...

Cập nhật 10/04/2017

Lập trình web - PHP web developer Hết hạn

Công ty giải pháp BOTVN

- Nam từ 22-28- Hiểu rõ lập trình OPP, nắm vững kiến thức về HTML/CSS, JS/JQuery - Có tư duy lập trình và có kỹ năng phân tích...

Cập nhật 27/05/2015

PHP Web Developer - nhận đào tạo sinh viên mới... 26-11-2014 - Tại Hà Nội Hết hạn

Công ty giải pháp BOTVN

- Nam từ 22-28- Hiểu rõ lập trình OPP, nắm vững kiến thức về HTML/CSS, JS/JQuery - Có tư duy lập trình và có kỹ năng phân tích...

PHP Web Developer - nhận đào tạo sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm Hết hạn

Công ty giải pháp BOTVN

- Nam từ 22-28- Hiểu rõ lập trình OPP, nắm vững kiến thức về HTML/CSS, JS/JQuery - Có tư duy lập trình và có kỹ năng phân tích...

Cập nhật 26/11/2014

WEB PHP Developer Hết hạn

Công ty giải pháp BOTVN

- Nam từ 22-28- Hiểu rõ lập trình OPP, nắm vững kiến thức về HTML/CSS, JS/JQuery - Có tư duy lập trình và có kỹ năng phân tích...

Cập nhật 16/11/2014

Nhập email để nhận thông tin việc làm thường xuyên.