facebook
Các ngành nghề hàng đầu

Việc làm TNHH Hicel Vina

Hiển thị 1 đến 7 trong 7 việc làm

Nhân viên phiên dịch Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

-Thông dịch viên .-Làm các công việc trong xưởng sản xuất .-Làm việc theo 2 ca (ngày& đêm),có thể tăng ca theo nhu cầu sản xuất.-

Cập nhật 07/08/2015

Công nhân kiểm tra chất lượng .QC.OQC 04-08-2015 - Tại Hà Nội Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

-Làm trong xưởng sản xuất .-Làm việc theo hai ca (ca ngày ,ca đêm)-Kiểm tra màn hình cảm ứng điện thoại di động

Cập nhật 07/08/2015

Công nhân kiểm tra chất lượng .QC.OQC Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

-Làm trong xưởng sản xuất .-Làm việc theo hai ca (ca ngày ,ca đêm)-Kiểm tra màn hình cảm ứng điện thoại di động

Cập nhật 06/08/2015

Nhân viên biên phiên dịch 28-03-2015 - Tại Hà Nội Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Phiên dịch cho các chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam- Dịch thuật các tài liệu, văn bản,thông dịch .-Thành thạo...

Cập nhật 28/03/2015

Nhân viên biên phiên dịch Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Phiên dịch cho các chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam- Dịch thuật các tài liệu, văn bản,thông dịch .-Thành thạo...

Cập nhật 27/02/2015

Nhân viên kỹ thuật Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý máy móc, thiết bị của công ty. - Ghi chép, báo cáo, với cấp trên về tình hình máy móc, kỹ thuật sản xuất. - Quản lý...

Cập nhật 05/12/2014

Nhân viên Sản Xuất Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý công việc liên quan đến mảng sản xuất của công ty: chấm công, họp đầu ca, phân phối công việc, sắp xếp cho dây...

Cập nhật 05/12/2014

Nhập email để nhận thông tin việc làm thường xuyên.