facebook
Các ngành nghề hàng đầu

Việc làm TNHH Hicel Vina

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 việc làm

Nhân viên phiên dịch Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

-Thông dịch viên .-Làm các công việc trong xưởng sản xuất .-Làm việc theo 2 ca (ngày& đêm),có thể tăng ca theo nhu cầu sản xuất.-

Cập nhật 07/08/2015

Công nhân kiểm tra chất lượng .QC.OQC 04-08-2015 - Tại Hà Nội Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

-Làm trong xưởng sản xuất .-Làm việc theo hai ca (ca ngày ,ca đêm)-Kiểm tra màn hình cảm ứng điện thoại di động

Cập nhật 07/08/2015

Công nhân kiểm tra chất lượng .QC.OQC Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

-Làm trong xưởng sản xuất .-Làm việc theo hai ca (ca ngày ,ca đêm)-Kiểm tra màn hình cảm ứng điện thoại di động

Cập nhật 06/08/2015

Nhập email để nhận thông tin việc làm thường xuyên.